Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ = 14ο
Κάποια από τα περιεχόμενά του:
  • Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (L.C.M.S.)

  • Αξιοποίηση του βίντεο για κριτική και δημιουργική σκέψη.

  • Η αξιοποίηση του e-portfolio στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  • Η δημιουργία Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης

  • Η περίπτωση του γράφου του Euler

  • Η χρήση προσομοιώσεων ως εκπαιδευτικών εργαλείων

  • Πρόβλεψη της απόκλισης στην αξιολόγηση μαθητών

  • Ηλεκτρονική ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του μαθητή

Scroll to Top