Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

15 Δεκεμβρίου 2018

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,
από 15-1
2-2018 ως και 15-2-2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 15ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 1
5ου τεύχους:

Ως 15-
2-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση
Ως 15-
3-2019, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.
Ως 15-
4-2019, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
Ως
30-4-2019, ανάρτηση του 15ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://i-teacher.gr).


Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του). Για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής του 15ου τεύχους υφίσταται υποχρέωση συνδρομής του υποψήφιου αρθρογράφου, η οποία καταβάλλεται - αφού ολοκληρωθεί θετικά η διαδικασία κρίσης του άρθρου και αναμένεται η κατασκευή και ανάρτηση του 15ου τεύχους στο διαδίκτυο.
Με εκτίμηση
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού
Scroll to Top