Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

1 Σεπτεμβρίου 2020

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,
από 1-9-2020 ως και 31-10-2020, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 25ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 25ου
τεύχους:

Ως 31-10-2020, κατάθεση άρθρων για κρίση
Ως 10-11-2020, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.
Ως 25-11-2020, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
Ως 30-11-2020, ανάρτηση του 25ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού http://i-teacher.gr


Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του). 
Με εκτίμηση
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού
Scroll to Top