Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

15 Νοεμβρίου 2018

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,
από 15-11-2018 ως και 15-1-2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο 14ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 14ου τεύχους:
Ως 15-1-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση
Ως 15-2-2019, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.
Ως 15-3-2019, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
Ως 15-4-2019, ανάρτηση του 14ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://i-teacher.gr)
.
Με εκτίμηση
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού
Scroll to Top