Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

1 Ιουλίου 2020

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,
από 1-7-2020 ως και 31-8-2020, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 24ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 24ου
τεύχους:

Ως 31-8-2020, κατάθεση άρθρων για κρίση
Ως 10-09-2020, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.
Ως 25-09-2020, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
Ως 30-09-2020, ανάρτηση του 24ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού http://i-teacher.gr


Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του). 
Με εκτίμηση
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού
Scroll to Top