Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

1 Ιουνίου 2019

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,
από 1-6-2019 ως και 31-8-2019, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 18ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 16
ου τεύχους:

Ως 31-8-2019, κατάθεση άρθρων για κρίση
Ως 15-9-2019, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.
Ως 30-9-2019, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
Ως 10-10-2019, ανάρτηση του 18ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού (http://i-teacher.gr)
.


Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του). 
Με εκτίμηση
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού
Scroll to Top