Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.Εκδότης του περιοδικού: Γούσιας Φώτιος  (M.Ed "Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση" Π.Τ.Δ.Ε./Ε.Κ.Π.Α.)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟY

Στόχος η έκδοση ως 3 τεύχη το χρόνο.
Η έκδοση θα καθυστερεί ωσότου σχηματιστεί τεύχος με ικανοποιητική ύλη, διασπαρμένη σε πολλές θεματικές περιοχές του

ISSN:1792-4146

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ

Καταχωρήστε το email σας για να πληροφορείστε έγκαιρα για την έκδοση του νέου τεύχους!

Scroll to Top